Veden laatu ja sen tarkkailu

SÄVIÄN VESIOSUUSKUNTA

Säviän vesiosuuskunnan asiakkaille toimittaman vedenlaatua valvotaan valvontatutkimusohjelmalla, joka on laadittu yhteistyössä alueen terveystarkastajan kanssa. Laaduntarkkailun raportit julkaistaan nettisivuilla alla olevassa listauksessa.