Veden laatu ja sen tarkkailu

SÄVIÄN VESIOSUUSKUNTA

Säviän vesiosuukunta on tehnyt riskinarvion, jossa on katettu koko talousveden tuotantoketju. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan-periaatteen mukaisesti.

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvion 15.9.2022. Vesihuoltolaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Riskinarvioinnin tulos huomioidaan, kun vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma päivitetään.

Säviän vesiosuuskunnan asiakkaille toimittaman vedenlaatua valvotaan valvontatutkimusohjelmalla, joka on laadittu yhteistyössä alueen terveystarkastajan kanssa. Laaduntarkkailun raportit julkaistaan nettisivuilla alla olevassa listauksessa.